Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Medieeierskapsutredningen 2012

Det fremgår av mandatet at arbeidsgruppen skal foreta en full gjennomgang av reguleringen av eierskap i mediene, inkludert reguleringsmodellen, markedsinndelingen og eierskapsgrensene på nasjonalt og regionalt nivå. Gruppen skal vurdere hvordan elektroniske medier bør reguleres i medieeierskapsloven, og er også bedt om å vurdere om medieeierskapsloven bør utvides til å omfatte vertikal integrasjon.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-08 22:06:50.270659
MODIFIED 2018-01-01 15:00:23.264291+00:00
CREATED 2016-10-08 22:06:50.270659
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)