Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Medievold avler vold : reell frykt eller moralsk panikk?

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA- Rapport.

Rapporten er en gjenomgang og diskusjon av funn fra forskningen på forholdet mellom vold i media og egen utøvelse av vold. Ulike former for media har i langt tid blitt beskyldt for å bidra til vold i samfunnet og voldelig kriminalitet. Helt fra begynnelsen av 1800-tallet og frem til i dag har potensielt skadelige effekter av bøker, rockemusikk, kinofilmer, radio, tegneseriehefter, fjernsyn, internett og dataspill skapt bekymring. Mens noen mener dette ikke er annet enn moralsk panikk og frykt for nye media, finnes det en lang rekke vitenskapelige og politiske miljøer som betrakter visse former for media som skadelig. Særlig gjelder dette media som inneholder voldsskildringer. Det finnes flere ulike posisjoner i debatten om medievold. Ett ytterpunkt er de som mener at medievold kan være veldig skadelig og i de mest ekstreme tilfellene en faktor i aggressive og voldelige kriminelle handlinger. Det andre ytterpunktet består av de som mener at det ikke finnes bevis for at medievold er skadelig.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-12-11 00:02:05.495589
MODIFIED 2017-05-10 20:00:20.877690+00:00
CREATED 2014-12-11 00:02:05.495589
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)