Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Medium chained chlorinated paraffins (MCCPs) : a survey of products in Norway

Forbruket av MCCP i produkter og materialer i Norge er anslått til 205-409 tonn i 2009. Anslaget er basert på informasjon om forbruk i EU og data om import av relevante produkttyper. Anslaget er 4 - 8 ganger høyere enn det forbruket som er registrert i Produktregisteret (48 tonn). Based on information on the use of MCCPs in the EU and data on the Norwegian import of relevant MCCP-containing product groups the consumption of MCCPs in Norway in 2009 in preparations and articles is roughly estimated at 205-409 tonnes MCCPs. Compared to the total based on the data from the Product Register (48 tonnes), the estimated consumption is 4-8 times higher.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 824.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:23.232858
MODIFIED 2016-08-12 06:03:37.918072+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:23.232858
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)