Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Medvirkning med suksess? : funksjonshemmedes brukermedvirkning i kommunale planprosesser

Rapporten tilhører rapportseriene Arbeidsrapport.

Rapporten bygger på intervjuer med representanter fra brukerorganisasjoner og kommunalt ansatte i 26 kommuner. Den tar opp følgende spørsmål: - Hvilke erfaringer har brukarorganisasjonene med lokale planprosesser med relevans for universell utforming/tilrettelegging for alle? - Hva kjennetegner prosesser i kommuner som kan vise til positive resultat i forhold til universell utforming? I rapporten er det lagt vekt på å få fram de gode eksemplene. Inntrykkene er basert på tilbakemeldinger fra sentrale informanter, uten at det i denne omgang er gjennomført en detaljert gjennomgang av planprosessene i de enkelte kommunene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 341.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:28.364173
MODIFIED 2013-02-14 18:12:27.023181
CREATED 2010-12-15 04:42:28.364173
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)