Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Meeting the needs of homeless people: interprofessional work in Norway and Scotland

Samarbeidsprosjektet mellom NIBR og Universitetet i Stirling har sett på tverrprofesjonelt boligsosialt arbeid for mennesker med sammensatte behov i Norge og Skottland. Prosjektet finner at graden av tverrprofesjonelt arbeid er kommet langt kortere i Norge enn i Skottland. Mens det i Skottland sees på som helt naturlig å jobbe på tvers for å møte utfordringene i forhold til de med sammensatte behov, oppleves dette som både krevende og ineffektivt i Norge. Bl. a. eksisterer det en opplevelse av at tverrprofesjonelt arbeid tar mye tid. I Skottland er det helt motsatt. Tverrprofesjonelt arbeid effektiviserer arbeidet. Studien forsøker å se nærmere på hvorfor det er slik. En av hovedkonklusjonene er at utdanningsinstitusjonene i Norge er lite opptatt av tverrfaglig arbeid i studiene. Prosjektet har ikke sett på organiseringen av tjenestene for vanskeligstilte personer. Det kan kanskje være grunn til å anta at også måten kommunene velger å organisere dette arbeidet på, bidrar til å forsterke spesialiseringen innenfor velferdstjenestene og dermed også ytterligere vanskeliggjøre tverrprofesjonalitet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 356.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-08 22:02:10.081469
MODIFIED 2016-10-08 22:02:10.448942
CREATED 2016-10-08 22:02:10.081469
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)