Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mellom drøm og virklighet? : unge funksjonshemmede i overganger mellom utdanning og arbeidsliv

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Forskningsprosjektet har hatt som målsetning å studere hvilke faktorer som er avgjørende for om unge funksjonshemmede finner seg til rette på arbeidsmarkedet. Sentralt for studien har vært å beskrive barrierer og betingelser som er betydningsfulle for arbeidsdeltakelse blant denne gruppen, og hvordan hovedproblemstillingen har vært: Hvordan ser veien inn i arbeidslivet ut for unge funksjonshemmede? Hvilke muligheter og barrierer møter de på veien? Det empiriske grunnlaget er basert på feltarbeid og intervju med 20 unge med hørsels-, syns,- og/eller bevegelseshemming. Studien har vært gjennomført i perioden 2002-2006.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 414.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:31.768967
MODIFIED 2013-02-14 18:09:14.256953
CREATED 2010-12-15 04:41:31.768967
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)