Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mengde og utslipp fra større deponier og forurenset grunn i Norge : A-listelokaliteter

For å nå de nasjonale målene i arbeidet med forurenset grunn har SFT gjennom prosjektet grunnforurensning 2005 enten fått avklart eller løst miljøtilstanden på 603 lokaliteter. Av disse var 93 A-listelokaliteter og 510 B-listelokaliteter. Med grunnlag i allerede utførte grunnundersøkelser er det beregnet mengde og utlekking av en rekke miljøgifter ved A-listelokalitetene. Det er beregnet utlekking i referanseåret 1995 og i 2007, etter at tiltak er gjennomført.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 398.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:23.939235
MODIFIED 2014-08-14 11:44:42.287021+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:23.939235
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)