Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Menighetenes samvirke med hjemmet : evalueringsforskning på trosopplæringsreformen : rapport 1

Rapporten tilhører rapportseriene Notat.

Evalueringsforskning på Trosopplæringen.

Hensikten med rapporten er: 1) Analysere og vurdere hvordan menighetene ivartetar samvirket med hjemmet. Lykkes menightene i å involvere hjem og familie i meninghetens trosopplæring? 2) Analysere og vurdere foreldrenes opplevelser, vurderinger og praksis med kirkens trosopplæring med tanke på samvirke og kommunikasjon. 3) Analysere og vurdere kirkens samvirke og kommunikasjon med barn, unge og foreldre utgjør en religiøs ressurs som kan stimulere til kristen livstolkning og livsmestring i hjem og kirke.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:39:16.781301
MODIFIED 2013-02-14 18:04:56.772079
CREATED 2012-07-01 10:39:16.781301
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)