Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mens de venter : hverdagsliv i asylmottak

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Studien har identifisert utfordringer knyttet til beboeres dagligliv i mottak, og vurdert forhold som kan ha betydning for deres psykiske helse. Studien er gjennomført som en hverdagslivsstudie med kvalitative intervju blant beboere og ansatte i asylmottak. Studien viser at til tross for svært ulik bakgrunn og asylsøkerstatus, beskriver beboerne hverdagsliv preget av formålsløs venting, passivitet og frustrasjon over egen situasjon. Selv om de opplever å ha lite å fylle dagene med, og ønsker å ha mer meningsfylta aktiviteter å drive med, beskriver de oppfølgingen fra ansatte som god. Rapporten peker på flere konkrete tiltak som vurderes som viktige for å skape bedre betingelser for hverdagslivet i mottak.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-14 13:03:13.638014
MODIFIED 2014-08-14 11:49:11.506361+00:00
CREATED 2014-03-14 13:03:13.638014
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)