Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mer boligvelferd for pengene : Målretting av de statlige boligsosiale virkemidlene

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vi i denne rapporten tatt for oss fire temaer på det boligsosiale området: Startlån, bostøtte, et nytt boligsosialt kompetansetilskudd til kommunene, og leie til eie. Opp- draget er en oppfølging av den evalueringen vi ferdigstilte tidligere i år, Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler, Vista Analyse-rapport 2017/20.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-03-06 01:01:21.488704
MODIFIED 2020-03-06 01:01:21.501412
CREATED 2020-03-06 01:01:21.488704
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)