Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mer for pengene : etterundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon i Norge i 2007

Ser en samlet på funnene fra etterundersøkelsen for 2007-årgangen, er hovedbildet at det gjennomgående er relativt store endringer sammenlignet med de siste tre års etterundersøkelser. Prosjektenes bidrag til overlevelse, konkurranseevne, lønnsomhets- og sysselsettingsutvikling har økt sterkt, mens betydningen for kompetanseutvikling og innovasjon har gått ned.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:44:28.469557
MODIFIED 2013-02-14 18:13:48.861360
CREATED 2012-01-29 20:44:28.469557
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)