Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mer frivillig innsats? Evaluering av ny tilskuddsordning til lokale idrettslag

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport .

Ser på om innføring av en statlig tilskuddsordning i 2000 til lokale idrettslag bedrer rammevilkårene for frivillig, medlemsbasert virke i idrettslagene. Tilskuddsordningen skal være et håndslag til idrettslagenes arbeid for barn og unge. Evalueringen er en kombinert prosess- og resultatevaluering der det blir fokusert på de lokale prosessene i idrettsrådene og -lagene, kriterier for fordelingen av tilskuddene, hva pengene blir brukt til og hva bruken fører til.

I evalueringen berøres også relasjonen mellom sentrale organ på den ene siden (Norges Idrettsforbund og Kulturdepartementet) og de lokale organene, idrettsrådene og idrettslagene på den andre, samt relasjonen mellom de lokale idrettsorganisasjonene og kommunale myndigheter. Evalueringen er fulgt opp med en ny undersøkelse i 2006-2007 for å undersøke de langsiktige virkningene av tilskuddsordningen. Særlig oppmerksomheten rettet mot potensielle utilsiktede virkninger i selve fordelingssystemet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 226.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:01:58.434141
MODIFIED 2017-09-17 02:00:53.958564+00:00
CREATED 2010-11-02 15:01:58.434141
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)