Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mer må til : om hivrettet arbeid overfor innvandrere

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten gir en oversikt over hivtiltak som retter seg mot innvandrere i Norge. Den identifiserer de viktigste aktørene som arbeider med slike tiltak, ser på hva slags type arbeid de utfører, diskuterer deres erfaringer og drøfter hvordan hivarbeidet overfor innvandrere kan styrkes.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-26 00:01:34.539382
MODIFIED 2015-10-16 08:19:58.200232+00:00
CREATED 2014-10-26 00:01:34.539382
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)