Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mer tid - bedre skole? : sluttrapport fra evalueringen av forsøkene med utvidet skoledag

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

I løpet av skoleåret 2007-2008 gjennomførte 34 skoler Forsøk med utvidet skoledag. Forsøkets målgruppe var de yngste barna på 1. -4. trinn i grunnskolen. Målet med dette utviklingsarbeidet har vært å kunne vurdere hvordan en utvidet skoledag kan bidra til å styrke elevenes læring samt motvirke reproduksjon av sosial ulikhet i skolen. Den sentrale problemstillingen i denne evalueringen har derfor vært å fremskaffe kunnskap om resultater og erfaringer fra forsøkene med utvidet skoledag. Herunder har det vært sentralt å få kartlagt de ulike modellene som har blitt prøvd ut i 11 kommuner og på til sammen 34 skoler. Evalueringen har vurdert de ulike elementene i forsøket som inneholder utvidet timetall i norsk, matematikk og engelsk, leksehjelp, fysisk aktivitet og skolemat. Videre har vi, så langt det har vørt mulig, søkt å få innsikt i forsøkets betydning for elevenes læringsutbytte.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 32.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 00:07:22.426458
MODIFIED 2015-10-16 08:19:48.913377+00:00
CREATED 2014-10-24 00:07:22.426458
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)