Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Methodological development and evaluation of 30-day mortality as quality indicator for Norwegian hospitals

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra Kunnskapssenteret.

Denne studien er gjennomført for å vurdere hvilken verdi kvalitetsindikatoren ”dødelighet innen 30 dager etter innleggelse” kan ha ved somatiske sykehus. Alle landets sykehus har avgitt data til studien for perioden 1997-2001. Vi har målt dødeligheten for tre tilstander; hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd. Disse tilstandene er valgt fordi de er hyppige, alvorlige og fordi behandling kan påvirke utfallet. Målet med studien har ikke vært å vise frem og vurdere resultater fra enkeltsykehus eller å sammenlikne sykehus med hverandre. Målet har vært å utvikle en modell for beregning av ”30 dagers dødelighet” som kvalitetsindikator, samt å påpeke mangler som bør rettes for at modellen skal kunne brukes som kvalitetsindikator i fremtiden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-07-18 02:04:24.975636
MODIFIED 2014-08-14 11:50:12.314753+00:00
CREATED 2014-07-18 02:04:24.975636
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)