Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Metodevalg og databehov for samfunnsøkonomisk analyse i KVU for regionpakke Bergen

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-notat.

tte notatet er ment som et utgangspunkt for analysen som skal gjennomføres i arbeidsperioden okt/nov 2010, som bidrag til konseptvalgutredningen for regionpakke Bergen. Notatet beskriver våre overordnede metodevalg og databehovene som følger av disse. I denne sammenheng er det viktig å poengtere at notatet er ment som et utgangspunkt for diskusjon. Vi forstår at en del av databestillingen nedenfor kan være vanskelig å levere. Vårt utgangspunkt er å ta lærdom av utredninger gjennomført tidligere for deretter å designe et opplegg som på best mulig måte tar hensyn til hva vi antar vil bli vektlagt i kvalitetssikringen av vårt produkt. Vi ønsker altså å ta utgangspunkt i tidligere utredninger for deretter å avstemme denne innsikten med hva som kan leveres av data.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 320.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-05-07 12:02:35.921458
MODIFIED 2016-11-28 10:00:58.231487+00:00
CREATED 2013-05-07 12:02:35.921458
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)