Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mid-term Evaluation of the EEA Grants

Rapporten tilhører rapportseriene Evaluation Report.

Det er stor etterspørsel etter dei norske EØS-midlane i dei nye EU-landa i aust, og ordninga er godt synleg i samarbeidslanda. Men det er betydeleg ineffektivitet når det gjeld å setje programmet ut i livet og mykje dobbeltarbeid i forvaltninga av midlane. Dette er hovudkonklusjonane i ei evaluering av EØS-støtteordningane. Totalt skal det fordelast 1,3 mrd. euro under EØS-støtteordninga i perioden 2004 - 2009. Norge finansierer 95 prosent av totalsummen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:46.397013
MODIFIED 2018-01-26 10:00:47.628727+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:46.397013
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)