Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mid-Term Evaluation of the Joint Donor Team in Juba, Sudan

Rapporten tilhører rapportseriene Evaluation Report.

For å støtte fredsprosessen i Sør-Sudan undertegnet Norge i 2005, sammen med Nederland, Sverige og Storbritannia, en avtale for å etablere et felles giverkontor i Juba. Danmark og Canada tilsluttet seg MoU i 2007. I henhold til MoU skulle giverkontoret evalueres etter to år. Hensikten med evalueringen har vært å vurdere relevans, måloppnåelse og kostnadseffektivitet av fellesgiverkontorets virksomhet så langt. Evalueringen har fokusert på hvordan giverkontoret har bidratt til de sørsudanske myndighetenes kapasitet for å fremme freds- bygging, fattigdomsreduksjon, og oppnåelse av tusenårsmålene i Sør-Sudan. Evalueringen har også vurdert hvorvidt samarbeid via et fellesgiverkontor er egnet som et virkemiddel for å oppnå god giverpraksis i situasjoner preget av sårbarhet og konflikt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 789.9KB)
  2. FLAK evaluering_SørSudan_4korr.pdf (pdf, 66.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:36.475849
MODIFIED 2016-04-24 22:03:18.684556+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:36.475849
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)