Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mid term evaluation of the NORSI research school : program : programme for regional R&D and innovation (VRI)

Midtveisevaluering av forskerskolen NORSI innen innovasjonsfaglig forskning. Evalueringen var grunnlag for vurdering om skolen skulle få finansiering for en andre fireårsperiode.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-04-07 00:02:59.034769
MODIFIED 2016-04-07 00:02:59.045362
CREATED 2016-04-07 00:02:59.034769
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)