Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mid-term Review of the Contract between the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and Mimeta 2014-2016

Rapporten omhandler Mimetas virksomhet i arbeidet med å støtte kultursektoren i utviklingsland. Støtte finansieres over bistandsbudsjettet, sivilt samfunn og demokratiutvikling, kultur.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 877.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-05-22 00:00:39.350274
MODIFIED 2016-05-22 00:00:40.214417
CREATED 2016-05-22 00:00:39.350274
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)