Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Midterm Evaluation of Centres for Social Science-related Energy Research

Et internasjonalt evalueringsteam evaluerte de tre forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME). Evalueringsteamet var imponert over oppbyggigen av FME-ordningen og generelt imponert over de tre sentrene som ble evaluert. Forskningsspørsmålene i disse sentrene er samfunnsvitenskapelige forskningsspørsmål, og tegner på teknologi kunnskap etter behov. Verdien av denne typen senter ble illustrert under sentrale evalueringer av antall forskningsprosjekter i sentrene (spesielt CICEP og CREE) som gir innspill, gjennom offentlige brukerpartnere, for nasjonal politikk og for UNFCCC-møter og tilhørende forhandlinger i Paris i desember 2015. Konklusjonen av evalueringen er at energiforskning har tradisjonelt hatt stort fokus på tekniske aspekter. Nå ser vi et sterkere behov globalt for storskala energi- og klimaforskning i samfunnsvitenskapen. Vi anbefaler på det sterkeste at ordningen for FME fortsetter, og at problemstillingene som er tatt opp i denne rapporten kan brukes i det videre arbeidet med sentrene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 852.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-05-17 22:04:18.407819
MODIFIED 2017-05-17 22:04:18.669366
CREATED 2017-05-17 22:04:18.407819
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)