Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Midterm evaluation of research centres for petroleum activities

Midtveisevaluering av forskningssentre for petroleum (PETROSENTER). PETROSENTER ble opprettet 2013, og har en prosjektportefølje på to forskningssentre. Sentrene skal i følge kontraktene bli midtveisevaluert 3,5-4 år etter start. Evalueringen utgjør et beslutningsgrunnlag for hvorvidt sentrene skal videreføres for ytterligere 3 år etter de første 5 årene eller avvikles.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-08-18 23:04:25.464655
MODIFIED 2018-08-18 23:04:26.263655
CREATED 2018-08-18 23:04:25.464655
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)