Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Midterm evaluation of the NORRUSS programme

Midtveisevaluering av forskningsprogrammet NORRUSS. Et samfunnsvitenskaplig program for forskning på Nordområdene og Russland. Bestilt av Utenriksdepartementet for å følge opp midler gitt til programmet fra Nordområde og Russlandseksjonene. Evalueringen er behandlet av NORRUSS sitt programstyre og oversendt Utenriksdepartementet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 301.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-19 01:05:33.191912
MODIFIED 2015-12-19 01:05:33.439312
CREATED 2015-12-19 01:05:33.191912
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)