Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Midtfelt Lillehammer : langtidsevaluering

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport .

Denne rapportern gjengir resultater fra en undersøkelse av langtidseffektene av midtfeltet på E6 ved Lillehammer.

I forbindelse med etableringen av midtfeltet i 2005 ble det gjennomført før-/ etterundersøkelser. Konklusjonen fra undersøkelsene den gang var at midtfeltet bidro til å øke avstanden mellom kjøretøy i motsatte kjøreretninger med ca. 70 cm, samt at fartsnivået ble redusert med i størrelsesorden 1-3 km/t. Etterundersøkelsen ble foretatt kun en måneds tid etter at midtfeltet ble etablert og Statens vegvesen ønsket derfor at det skulle gjennomføres nye undersøkelser høsten 2006 for å se på langtidseffektene av midtfeltet.

Med utgangspunkt i dette ble det gjennomført nye etterundersøkelser i oktober 2006, ca. ett år etter at midtfeltet ble etablert på strekningen.

Resultatene fra denne undersøkelsen viser at de positive effektene av midtfeltet en registrerte kort tid etter tiltak fortsatt er til stede ett år etter tiltak. Når det gjelder fartsnivå og kjøretøyenes sidevegs plassering i vegbanen er det minimale forskjeller mellom resultatene fra de to etterundersøkelsene i 2005 og 2006.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-02-13 05:01:58.004479
MODIFIED 2014-08-14 11:49:01.948098+00:00
CREATED 2014-02-13 05:01:58.004479
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)