Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Midtstilt sykkelfelt i Oslo : effekt på syklisters sikkerhet, trygghet og atferd

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Formålet har vært å undersøke om midtstilt sykkelfelt forbedrer forholdene for syklistene i bykryss og vurdere om tiltaket bør tas med som en mulig løsning i relevante norske håndbøker. Prosjektet omfatter studier av syklisters sikkerhet, trygghet og atferd i seks kryss i Oslo samt en litteraturstudie av utenlandske studier og anbefalinger. Studiene viser at midtstilt sykkelfelt trolig vil forbedre forholdene for syklister. Det anbefales derfor at tiltaket brukes i større grad enn det som er tilfellet i dag.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-06-08 12:00:40.586002
MODIFIED 2014-08-14 11:46:52.124157+00:00
CREATED 2013-06-08 12:00:40.586002
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)