Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Midtveisevaluering av Arena-programmet

Rapporten tilhører rapportseriene SNF-rapport.

I samarbeid med Forskningsrådet iverksatte det som dengang var SND høsten 2000 prosjektet Regionale innovasjonspiloter for å bidra til utviklingen av regionale næringsklynger. I 2002 fikk satsinger programstatus og skiftet navn til Arena - Innovasjon i nettverk. SND/Innovasjon Norge har i hele perioden vært operatør for programmet. I denne midtveisevalueringen fokuserer vi på perioden som program, dvs 2002-2006. Programmet har henvendt seg til regionale næringsmiljøer, og pr oktober 2006 var det iverksatt 26 hovedprosjekter. Det samlede tilskuddet til de enkelte prosjektene fra programmet har i de fleste tilfeller vært på 5-7 millioner kroner, dvs årlige tilskudd på 1,7 - 2,3 millioner kroner. Normalt skal prosjektene være treårige. Samlet har disse prosjektene fått et tilskudd på ca 124 millioner kroner fra programmet (inkludert støtte til forstudie/forprosjekt).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:27.147220
MODIFIED 2016-08-12 06:00:31.695460+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:27.147220
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)