Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Midtveisevaluering av BLEST-programmet

I stortingsmeldingen ”Hjarte for heile landet” heter det at det er ”ei særleg utfordring for bygdesenter og småbyar å vere attraktive for tilflytting for å påverke flyttestraumane”. Steder som er attraktive for tilflytting gir også et bedre grunnlag for næringslivsetableringer. På denne bakgrunnen, samt suksessen til ”Tettstedsprogrammet” 1 opprettet Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) i 2006 et program i regi av Husbanken om tettstedsutvikling i små lokalsamfunn. Programmet ble kalt BLEST som er et akronym for BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:39.815129
MODIFIED 2017-02-28 02:00:28.002016+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:39.815129
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)