Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Midtveisevaluering BALANSE. For perioden 2013-2017 : program kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE

BALANSE-programmet er nå midtveis i en prosjektperiode på 10 år. Programmet er ambisiøst; målsetningen er både å øke forståelsen av likestillingsutfordringene i det norske forskningssystemet og å påvirke systemet med sikte på bedret likestilling og kjønnsbalanse. Samtidig forventes programmet på kortere sikt å gi resultater i form av flere kvinner i toppstillinger. Virkemidlene som utprøves og utforskes gjennom programporteføljen er derfor bevist varierte slik at vi kan få bedre forståelse av så vel utfordringer som mulige løsninger. For effektivt å kunne nyttiggjøre oss resultatene må de oppsummeres og vurderes. Programstyret besluttet derfor å bestille en midtveisevaluering. Håpet er at rapporten og dialogen rundt den vil gi viktige innspill når fremtidige strategiske valg skal treffes.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-08-03 00:01:35.785438
MODIFIED 2018-08-03 00:01:36.461845
CREATED 2018-08-03 00:01:35.785438
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)