Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Midtveisevaluering boligetablering i distriktene

Rambøll presenterer med dette midtveisevaluering til følgeevalueringen av Husbankens satsing på Boligetablering i distriktene. Boligetablering i distriktene er en treårig satsing med mål om å utvikle attraktive lokalsamfunn i distriktene gjennom direkte involvering av kommunen. I satsingen er det valgt ut 12 deltakende kommuner som skal utvikle egne måter for å gjøre sine lokalsamfunn attraktive for tilflyttere. Kommunene skal stimulere til økt tilbud av ulike typer boliger og finne strategier for å øke bevegelse i boligmarkedet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 271.6KB)
  3. Bilag til kontrakten evaluering.pdf (pdf, 3.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-09-20 12:00:48.273252
MODIFIED 2016-11-28 10:01:15.423505+00:00
CREATED 2014-09-20 12:00:48.273252
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)