Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Midtveisvurdering – av Kapasitetsløft-prosjektene i FORREGION

Rapporten presenterer en situasjonsbeskrivelse og en midtveisvurdering av de sju første Kapasitetsløft-prosjektene i Forskningsrådets FORREGION-program. I denne rapporten vurderes det er hvor godt i gang hvert av kapasitetsløft-prosjektene er i gang med å bygge opp relevant kompetanse for næringslivet og om de er i ferd med å skape endringer som kan videreføres og forsterkes etter finansieringen er slutt. Rapporten tar utgangspunkt i rammeverket som ble utviklet for å vurdere de samme sju Kapasitetsløft-prosjektene ved oppstart. Dette omfatter en statusbeskrivelse av prosjektenes kontekst, status på samarbeidet med næringslivet, studietilbud, faglig kapasitet og nasjonalt og internasjonalt samarbeid. I tillegg er det hensiktsmessig å vurdere hvordan det regionale samspillet og prosjektenes gjennomførelse har fungert i de første tre årene. Rapporten beskriver hvilke indikatorer som har ført til en fremgang i prosjektene. I de tilfeller videre fremdrift i prosjektene kan ha fordel av å endres eller tilpasses for å oppnå tiltenkte resultater og effekter, kommenteres dette. Midtveisvurderingen viser at prosjektene er godt på vei til å levere fremgang på de prioriterte målene som legges til grunn i midtveisvurderingen, samtidig som det kommer tydelig frem i flere av prosjektene at arbeidet fremdeles er i en tidlig oppstart.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-07-22 00:01:51.290630
MODIFIED 2021-07-22 00:01:51.302951
CREATED 2021-07-22 00:01:51.290630
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)