Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Midway evaluation of the Centres for Research-based Innovation

Prestasjonen fra de ulike sentrene var generelt veldig impnerende. De engasjerer svært kompetente forskere, mange av dem med etablert internasjonal anerkjennelse, samt smarte og entusiastiske studenter. Samlet sett er sentrene godt støttet av vertsuniversitetene, institutter og industrien. De er engasjert i søknadsorientert forskning som beviselig åtte har støttet industrier og organisasjoner i offentlig sektor ved å tilby innovative ideer for forbedring av prosesser og utvikling av forbedrede eller nye produkter. Flere sentre engasjerer to eller flere forskningsmiljøer, og i dette har det vært vellykket å fremme økt forskningssamarbeid på tvers av institusjonelle bestillinger. De støttende selskapene (brukerpartnere) er store norske næringer og små og mellomstore bedrifter, samt utenlandske bedrifter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-07-20 00:01:15.861152
MODIFIED 2017-07-20 00:01:16.584621
CREATED 2017-07-20 00:01:15.861152
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)