Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Miljøinstituttene i Norge : hovedrapport

Denne evalueringen er den første i denne runden, og omfatter de åtte instituttene som utgjør miljøarenaen i basisfinansieringssystemet. Utvalget har både vurdert instituttene enkeltvis og sett på det samlede systemet som instituttene inngår i. Hensikten med evalueringen har både vært å gi råd for utforming av nasjonal instituttpolitikk, gi grunnlag for videre utvikling av Forskningsrådets virkemidler og å være til nytte for instituttene selv i deres eget utviklings- og strategiarbeid. Arbeidet med evalueringen har pågått fra mai 2014 til april 2015.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.0MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 307.4KB)
  3. EvalueringmiljøinstitutteneFaktarapportweb.pdf (pdf, 4.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-19 02:02:39.547333
MODIFIED 2015-12-19 02:02:39.851449
CREATED 2015-12-19 02:02:39.547333
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)