Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Miljøkonsekvenser av reguleringsframlegg for Fv 776, Tysværvåg

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport RF.

Statens vegvesen har framlagt forslag til ny reguleringsplan for Fv 776 Herviksveien mellom Troppene og Sandvik, Tysværvåg i Tysvær kommune. Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen, krever i den forbindelse ytterligere dokumentasjoner/vurderinger av vegtiltakets konsekvenser for vannforhold i forbindelse med fremlegging av reguleringsplanen. I tillegg har Rogalandsforskning gjennomført en vurdering av forhold knyttet opp mot biologisk mangfold langs andre deler av veitraséen. Det er gjennomført befaringer og intervjuer i området, men det er ikke foretatt noen form for målinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-06-08 12:00:50.849259
MODIFIED 2014-08-14 11:46:52.926282+00:00
CREATED 2013-06-08 12:00:50.849259
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)