Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Miljømessige effekter av ulike behandlingsmetoder for hogstavfall ved hogst av sitkagran

Rapporten tilhører rapportseriene Bioforsk Rapport.

Ulike metoder for behandling av hogstavfall i forbindelse med uttak av sitkagran i verneområder er utredet. Fjerning av hogstavfall vil påvirke jordkjemiske forhold, vann- og luftkvalitet, revegetering og mikroklimatiske forhold. Disse effektene er komplekse, henger sammen med hverandre og er avhengig av jordtype, treslag, tidshorisont osv.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-23 13:00:43.270306
MODIFIED 2014-08-14 11:47:56.874946+00:00
CREATED 2013-11-23 13:00:43.270306
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)