Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Miljøprøver lagret på norske forskningsinstitusjoner

SFT har fått i oppdrag av Miljøverndepartementet å foreslå etablering av en nasjonal prøvebank for miljøgifter. Banken skal i første rekke oppbevare prøver som samles inn spesifikt for den nasjonale miljøprøvebanken etter at den er etablert. Det eksisterer imidlertid allerede en rekke prøveserier innsamlet over en årrekke for dette eller liknende formål. Disse prøvene befinner seg i dag hos forskjellige universiteter og forskningsinstitutter, men det finnes ingen samlet oversikt over prøver som lagres ved de ulike institusjonene. Slike prøver tar ofte betydelig plass, og mange av institusjonene har begrenset lagringskapasitet. Verdifullt prøvemateriale kan således stå i fare for å bli kastet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 211.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:24.518917
MODIFIED 2016-08-12 06:03:38.621173+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:24.518917
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)