Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Miljøteknologi : kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel

Som en del av arbeidet med helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen, har Oljedirektoratet utarbeidet en rapport om status for tilgjengelig miljøteknologi. Rapporten gir en oversikt over teknologi som kan bidra til å forebygge og redusere eller unngå miljøforurensning.

Den gir også eksempler på teknologi som er under utvikling og altså ikke er kommersielt tilgjengelig. Rapporten bygger på Oljedirektoratets kunnskap og gode innspill fra Petroleumstilsynet og ressurspersoner i oljeindustrien.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-05 13:07:48.389510
MODIFIED 2014-08-14 11:45:47.727039+00:00
CREATED 2013-01-05 13:07:48.389510
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)