Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Miljøteknologi og nasjonale fortrinn : miljøteknologiområder i Norge med potensial for internasjonal vekst

Rapporten tilhører rapportseriene MENON-publikasjon.

Denne rapporten er utarbeidet av MENON Business Economics og Tor-Petter Johnsen på oppdrag for Klima og forurensningsdirektoratet. Rapporten tar i bruk et enkelt rammeverk for identifisering av enkelte fortrinn vi har i Norge, som kan være utløsende for fremvekst av miljøteknologier og miljøtjenester med et betydelig internasjonalt markedspotensial i årene som kommer. En felles metodisk tilnærmingen er viktig når man skal enes om premisser for valg av eventuell teknologispissing.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-09-20 12:06:24.444252
MODIFIED 2018-09-21 11:00:24.531620+00:00
CREATED 2014-09-20 12:06:24.444252
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)