Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Miljøvirkninger av et eventuelt OL/Paralympics i 2018 i Tromsø

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

I notatet vurderes hvordan miljømessige sider ved eventuelle vinterolympiske leker i Tromsø 2018 er fremstilt i søknadsdokumentene fra organisasjonen Tromsø 2018 AS. Tromsø 2018 AS fortjener honnør for de høye miljøambisjonene som uttrykkes i søknaden. Oppfølgingen av målene er ikke like imponerende. Til tross for en formulering om null irreversible inngrep i verneverdig natur, inneholder søknadsdokumentene ikke konkrete analyser av hvilke inngrep i natur- og kulturlandskapet bygning av anleggene og fasilitetene representerer. Søknaden belyser også i liten grad hvorvidt anleggene vil kunne sikres en effektiv ressursbruk, og miljøkonsekvenser av de tilreisendes transport til og fra Tromsø er et tema som nesten ikke er berørt, til tross for at lokalisering av OL til Tromsø vil innebære betydelig mer flytransport enn hvis en av de andre norske søkerbyene var blitt valgt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 408.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:40.347286
MODIFIED 2016-08-12 06:03:46.477384+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:40.347286
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)