Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter?

Fra og med 1. januar 2003 ble vilkårene for dagpenger skjerpet. Det er analysert hvordan dette påvirket atferden til dem som mistet forsikringen mot arbeidsledighet. Analysen viser at reformen bidro til at berørte arbeidstakere i noe større grad holdt på jobbene sine. For dem som forlot jobbene sine forårsaket reformen et markert fall i tilbøyeligheten til å registrere seg på arbeidskontoret (NAV) og økt tilbøyelighet til å motta sosialhjelp.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-15 13:01:28.775698
MODIFIED 2016-08-12 06:05:24.485656+00:00
CREATED 2013-03-15 13:01:28.775698
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)