Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ministudie konsept- og definisjonsfasen MMR prosjektet

En ministudie i konsept- og definisjonsfasen til prosjektet multi rolle radio, MRR. Det er utarbeidet hypoteser om disse fasene i dette prosjektet for å hente lærdom i forhold til hvordan alternative løsninger bør fremskaffes og vurderes før et prosjekt får tillatelse til å materialisere seg. Studien kartlegger (for MRR). – aktører - formelle og uformelle – vurdering av alternative løsninger – beslutningsprosessen - tidlig fase og utviklingsfasen, formell og uformell. Rapporten inneholder hovedanbefalinger med hensyn til organisering og prosess.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 667.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:22.425699
MODIFIED 2016-04-24 22:02:06.399632+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:22.425699
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)