Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Missing : Asylum seekers who leave reception centres in Norway

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Asylsøkere som forsvinner fra mottak, har figurert i den norske innvandringsdebatten de siste årene. Rapporten undersøker hva som kjennetegner de som forsvinner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-02 01:01:07.669055
MODIFIED 2017-09-30 22:00:35.696136+00:00
CREATED 2015-01-02 01:01:07.669055
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)