Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mobbing og arbeidsro i skolen : analyse av elevundersøkelsen skoleåret 2016/17

Rapporten er en gjennomgang av resultatene fra Elevundersøkelsen 2016 som omhandler mobbing og arbeidsro i skolen. Undersøkelsen omhandler elevenes vurderinger av disse områdene høsten 2016. I tillegg ser vi på hvordan elevvurderingene, relatert til mobbing og arbeidsro har utviklet seg over tid. Resultatene sees derfor i sammenheng med tidligere års elevundersøkelser og analyseres i forhold til disse. Dette er elevundersøkelser fra 2007 til 2015.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-08 22:01:40.398913
MODIFIED 2017-04-08 22:01:40.411797
CREATED 2017-04-08 22:01:40.398913
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)