Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mobbing og utstøting i arbeidslivet : Resultater fra en landsrepresentativ og longitudinell undersøkelse

Denne rapporten er basert på data fra en longitudinell undersøkelse av et representativt utvalg av arbeidstakere i Norge (N=1775) med to måletidspunkt, henholdsvis i 2005 og i 2007. Hensikten med rapporten er å undersøke forekomst, risikofaktorer for og konsekvenser av mobbing og utstøting i norsk arbeidsliv. De to undersøkelsene ble gjennomført som spørreskjema-undersøkelser via post. Vi har undersøkt sammenhengene mellom psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, mental helse, mobbing og utstøting fra arbeidslivet. Utstøting ble operasjonalisert ved å ta utgangspunkt i dem som var i jobb ved første måling i 2005, men som er sykemeldt, på attføring eller uføretrygdet ved andre måling i 2007. Mobbing ble målt både som subjektiv opplevelse av å bli mobbet, og som eksponering for negative handlinger på arbeidsplassen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 745.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:07:53.211785
MODIFIED 2017-07-26 17:00:18.957245+00:00
CREATED 2011-05-10 10:07:53.211785
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)