Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mobilisering, kapasitetsløft og dialog: Forventede resultater og effekter av Forskningsrådets FORREGION-program på innovasjonssystemenes utvikling

Prosjektet Følgeevaluering av FORREGION er et oppdrag fra Norges forskningsråd. Oppdraget tar for seg FORREGION-programmets utvikling fra 2017 til 2019, og utsiktene framover. Som tittelen på rapporten antyder, har programmet tre deler: Mobilisering, kapasitetsløft og dialog. I denne rapporten, om resultater og effekter av programmet, ligger hovedvekten på det som har skjedd i 2018. Rapporten peker også framover, mot videreutvikling av programkonseptet

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-08-07 00:01:24.593536
MODIFIED 2020-08-07 00:01:24.606096
CREATED 2020-08-07 00:01:24.593536
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)