Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Modell for læring til arbeidslivet for personer med Asperger syndrom : sluttrapport

MOLAS-prosjektet har sitt utspring i to parallelle løp knyttet til arbeid med personer med Asperger syndrom. Det ene var et samarbeid i enkeltsaker mellom Statped Vest og NAV Arbeidsrådgivning Hordaland, og det andre var NAV Arbeidsrådgivning Hordaland sin deltagelse i det nasjonale prosjektet ”Arbeidssøkere med Asperger syndrom – Metodeutvikling og kompetanseheving i NAV” som var et samarbeid mellom Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Oslo universitetssykehus, daværende NAV Senter for yrkesrettet attføring (nåværende NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse) og NAV Arbeidsrådgivning Hordaland. Molas-prosjektet er et resultat av det å samle ulike etater eller foretak, kunnskap, kompetanse og erfaring rundt et felles mål om å skape bedre vilkår og muligheter for arbeid for personer med Asperger syndrom.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-14 13:00:34.041898
MODIFIED 2014-08-14 11:49:06.570810+00:00
CREATED 2014-03-14 13:00:34.041898
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)