Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Modellene som forsvant : sluttrapport fra evalueringen av forsøksvirksomhet med modeller innen rehabilitering

I 1992 fattet Stortinget vedtak om en sterkere prioritering av arbeidet med rehabilitering. På bakgrunn av dette igangsatte Sosial- og helsedepartementet et treårig forsøksprogram med sikte på å utvikle modeller innen rehabilitering. Arbeidet med oppfølgingen ble i 1993 overført til Statens helsetilsyn. Evalueringen omfatter fem forsøk som skulle prøve ut modeller for organisering av samarbeid mellom 1. - og 2. - linjen innen rehabilitering. Hovedtemaene for evalueringen er planleggingen, prosessen og resultatene av forsøksvirksomheten. Planleggingen vurderes med tanke på hvorvidt det er samsvar mellom målutformingen på de ulike nivåene, og hvilke lokale tilpasninger som skjer underveis. Her inkluderes også evaluering av styringssystemene i prosjektene. Prosessevalueringen omfatter iverksettingen og erfaring lokalt. I evalueringen av resultatene ser man på effekten på samarbeidet mellom yrkesgrupper og forvaltningsnivåer. Det er også foretatt en grov kost-nyttevurdering av modellutprøvingene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 303.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:20.848713
MODIFIED 2019-09-02 12:00:12.525220+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:20.848713
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)