Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Modeller for å sikre medbestemmelse og medinnflytelse blant utsatte ungdomsgrupper

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA Notat.

Dette prosjektet har kartlagt modeller for å sikre utsatte ungdomsgrupper medbestemmelse og medinnflytelse. Ungdommer som på ulike måter er marginaliserte har tradisjonelt hatt lite innflytelse både på samfunnsnivå og på områder som berører dem direkte. Med generelle modeller for unges medbestemmelse og medinnflytelse vil man kunne nå noen i denne gruppen, men erfaringer viser at mer spesifikke og omfattende modeller ofte er nødvendig. Målet har vært at modellene som inkluderes skal bidra til tiltaksutvikling og nye arenaer der utsatte ungdomsgrupper kan si sin mening og bli hørt. Det er også vår hensikt at modellene skal inspirere og veilede kommuner og andre når de skal inkludere utsatte barn og unge.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 617.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-02 01:02:46.850175
MODIFIED 2015-10-16 08:20:02.095869+00:00
CREATED 2014-11-02 01:02:46.850175
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)