Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Modeller for institusjonalisering av kulturminneforvaltning i norske kommuner : med hovedvekten på byantikvarenes medvirkning og innflytelse i de kommunale planprosessene

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten har fokus på kommunale forvaltningsmodeller innenfor kulturminnevernet, med hovedvekt på byantikvarenes rolle i de kommunale beslutningsprosessene. I studien drøftes både ulike forhold av betydning for byantikvarenes innflytesle, samt kompetanse og modeller for kulturminneforvaltningen generelt i norske kommuner. Dette omfatter blant annet hvilke erfaringer en lokalt har av modeller som kulturvernkonsulenter, integrering av kulturminneforvaltningen i de ordinære beslutningsprosessene, samarbeid med lokale museer, regionalt samarbeid med mer, samt i hvilket omfang kommunene velger disse ulike modellene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 874.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 00:09:38.418007
MODIFIED 2016-11-28 10:01:17.995772+00:00
CREATED 2014-10-24 00:09:38.418007
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)