Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Modeller for utleie med sosiale formål

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Prosjektet analyserer hva som skal til for å stimulere aktører til å gå inn i utleieprosjekter med sosiale formål. NIBR har intervjuet representanter for boligbyggelag og kommuner i de tre største byene. Rapporten diskuterer også ulike måter leiemarkedet for boliger kan klassifiseres på.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 538.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-12 00:01:07.587477
MODIFIED 2017-02-12 00:01:07.597965
CREATED 2017-02-12 00:01:07.587477
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)