Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Modulbygg - like godt som plassbygde løsninger?

SINTEF Byggforsk er engasjert av Husbanken for å gjøre en vurdering av bruken av bygningsmoduler sammenlignet med tradisjonelle, plassbygde løsninger. Denne rapporten er basert på litteraturgjennomgang, intervjuer av omtrent 20 aktører i ulike modulbyggeprosjekter i Norge samt generelle vurderinger av byggeteknikk, byggeprosess og erfaringer knyttet til bygningsmoduler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-08 01:01:14.883690
MODIFIED 2016-01-08 01:01:15.208021
CREATED 2016-01-08 01:01:14.883690
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)